ZATVORI  

Električna kosilica za travu Rotak 34 BOSCH

Uslovi servisiranja opisani su u garantnom listu. Troškovi transporta u garantnom roku, padaju na teret proizvođača.
ZATVORI