ZATVORI  

Ubodna testera sa koferom PST 650 Bosch

Uslovi servisiranja opisani su u garantnom listu. Troškovi transporta u garantnom roku, padaju na teret proizvođača.
ZATVORI