ZATVORI  

Bušilica elektro-pneumatska SDSplus 1740AR SKIL

Uslovi servisiranja opisani su u garantnom listu. Troškovi transporta u garantnom roku, padaju na teret proizvođača.
ZATVORI