ZATVORI  

Ručni cirkular za drvo 5155AA SKIL

Uslovi servisiranja opisani su u garantnom listu. Troškovi transporta u garantnom roku, padaju na teret proizvođača.
ZATVORI