OdIgleDoLokomotive
Dobrodošli: neregistrovani
Pretraga
korpa0

Invertori-pretvarači napona

Invertori-pretvarači napona

Najpre se valja podsetiti šta je to električni napon. Električni napon predstavlja mernu veličinu kojom se iskazuje razlika potencijala odnosno ukupno delovanje električnog polja na nekom putu.  Da bu se razlike potencijala dovele na istu meru koriste se razni pojačivači signala. Sa druge strane nezaobilazan uređaj koji služi za pretvaranje napona zove se Invertor predstavlja elektronski pretvarač jednosmerne struje u naizmeničnu električnu energiju.  

Električna energija je zapravo jedan od oblika energije koji se proizvodi dejstvom elektromagnetnog polja na naelektrisanje. Pored ove postoji i definicija koja je opšteprihvaćena i kaže da je električna energija ono što se proizvodi u elektranama  a prenosi uz pomoć dalekovoda i distribuira kod potrošača gde se koristi za rad raznoraznih aparata. Neki električnu energiju nazivaju i električnom strujom ili skraćeno, samo strujom.

Inventori ili inventeri predstavljaju uređaje koji se drugačije mogu i nazvati DC/AC konvertori. Na engleskom jeziku skraćenica DC je direct current i ona predstavlja jednosmernu struju. AC je skraćenica za alternation current i ona znači naizmeničnu struju. Uz pomoć invertora povezuju se sistemi koji rade sa jednosmernom  sa sistemima koji rade sa naizmeničnom strujom. Solarne elektrane sa fotoćelijama prave jednosmerni napon a postojeća mreža sa naizmeničnom strujom pa je ovu energiju potrebno konvertovati odnosno pretvoriti.

Invertore treba koristiti oprezno jer je visoki napon ponekad opasan po ljude i životinje. Invertor pretvara napon na 220 V. Ovi invertori su idealni u slučaju potrebe u kolima za električnom energijom ili prilikom nestanka struje.

Poneki invertori imaju osobinu trajne snage od 100 W a maksimalne snage do 200 W.
Invertore odlikuje mogućnost da ulazni napon od 10 do 15 V DC pretvore u 220 do 240 V AC. Naravno ovo je samo osobina pojedinih invertora a postoje različite varijacije.

Invertore svakako treba koristiti oprezno ali to ne znači da se oni sami ne odlikuju određenom vrstom zaštite. Naime, kvalitet invertora varira ali su svi na neki od načina zaštićeni od strujnog udara ili kratkih spojeva pa ne morate da brinete o bezbednosti više od onoga što je iz preventivnih razloga.