OdIgleDoLokomotive
Dobrodošli: neregistrovani
Pretraga
korpa

Veš mašina 60cm IWE 5105

Veš mašina 60cm IWE 5105

cena: 33.540,00 din
Veš mašina F1088LD LG

Veš mašina F1088LD LG

cena: 39.000,00 din
Veš mašina F10C3LD LG

Veš mašina F10C3LD LG

cena: 42.100,00 din
Veš mašina F12B8QD1 LG

Veš mašina F12B8QD1 LG

cena: 50.579,00 din
spacer
Mašine za pranje veša - VEŠ MAŠINE

Podatak na nalepnici je veliko slovo od A do G, i označavaklasu potrošnje električne struje u koju data veš mašina spada. U klasi A su mašine koje potrošemanje od 0,19 kwhpo 1kg rublja, ili 0,95 kwh za 5 kg rublja za ispunjenje jednog ciklusa pranja, a bu sledećoj rubrici je naveden podataka koliko tačno kilovat sati mašina za pranje veša potroši za jedan ciklus. Mašine koje troše više od propisanih 0,31 kwh za1 kg, 1,55kwh/5kg rublja za d klasu zabranjene su za prodaju u EZ. 

Izbor odgovarajuce mašine za pranje veša će vam prvenstveno biti uslovljen  namenom I intezitetom korisćenja. Širina mašine za pranje veša u ponudi na nasem tržištu je, 50 I 60 cm. Pažnju obratite na širinu prostora u koji ćete staviti mašinu i na funkcionalno postavljanje mašine. Mašina treba da se postavi u prostoriji koja je namenjena za takvu funkciju ili u prostor koji na podu ima keramičke pločice I obavezno odvodni kanal sa rešetkom. Takvim postavljanjem mašina može da se koristi na najbolji nacin. Mašina za pranje veša mora da bude uzemljena. Kod nekih kvarova uzemljenje smanjuje opasnost od elektricnog udara. 

Da bi mašina  ispravno radila, mora se postaviti na čvrstu podlogu. Namestite mašinu u horizontalan položaj tako da njen nagib nije veci od 2 stepena. Mašina  treba da se održava I povremeno čisti. Potrebno je povremeno čistiti ladicu za detrđent, filtere, odvodnu pumpu, vrata mašine za veš, bubanj. Za čišćenje mašine za veš upotrebite vlažnu krpu, a nakon toga i suvu. Ne koristite oštre predmete ili grube sunđere za čišćenje mašine .

SIGURNOSNA UPOZORENJA
 • Ne koristite višestruke utičnice ili produžni kabal.
 • Ne uključujte utikač sa oštećenim kablom.    
 • Ukoliko je strujni kabal oštećen, obavezno treba biti zamenjen od strane servisera.              
 • Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem za kablovski deo.
 • Ne uključujte utikač napajanja vlažnim rukama.
 • Ne dodirujte veš mašinu vlažnim rukama.
 • Nikad ne otvarajte kadicu za prašak dok mašina radi.
 • Ne pokušavajte otvarati vrata dok mašina radi.                                                                        
 • U slučaju bilo kakvog zastoja (greške), isključite mašinu i zatvorite vodu.                         
 • Ne dozvolljavajte deci da se igraju sa veš mašinom.
 • Držite Vaše kućne ljubimce što dalje od mašine.
 • Ovaj uređaj mogu isključivo koristiti odrasle osobe.                                                                

PREPORUKE Prašak ili omekšivač u dužem kontaktu sa vazduhom će se ovlažiti i zalepiti za kadicu. Da bi ste ovo izbegli, stavite omekšivač pre pranja.

INSTALACIJA MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA Ne uključujte mašinu na električnu mrežu preko ispravljača, višestrukih utičnica ili produžnih kablova. Pre prvog korišćenja mašine za sušenje veša proverite da nema vidljivih oštećenja. Ako je mašina oštećena nemojte je koristiti i molimo da se obratite prodavcu ili ovlašćenom servisu. Mašinu za sušenje veša ne smete instalirati u vlažne i hladne prostorije.u kojima je temperatura ispod 16 C. Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti nasuprot ili ispod zavesa i pazite da iza nje ne padaju ili se skupljaju predmeti. Uređaj ne sme biti postavljen iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata s šarkama na suprotnoj strani od mašine za sušenje veša.

UPOTREBA MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA Pogrešno korišćenje mešine za sušenje može izazvati opasnost od požara. Ovaj uređaj nije predviđen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim psihičkim, mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja. Takvim osobama potrebno je pružiti nadzor prilikom korišćenja ili ih podučiti da koriste uređaja od strane osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost. Mašina za sušenje sme se koristiti samo u domaćinstvu za sušenje kućnih tkanina i odeće. Mašina za sušenje mora se koristiti samo u svrhu koja je opisana u ovom priručniku. Pre početka korišćenja potrebno je da pročitate i razumete uputstvo.Ne dirajte uređaj ako su vam ruke ili noge vlažneili mokre.Ne dozvolite da se deca igraju sa mašinom za sušenje ili njenim kontrolama. 

UPOZORENJE: Ne koristite mašinu ako mekani filter nije u ispravnom položaju ili je oštećen,materijal od kojeg je izrađen mekani filter može se zapaliti. UPOZORENJE: Na površini na kojoj je istaknuta oznaka upozorenja za toplotu, temperatura tokom sušenja može da pređe 60° C. Nakon korišćenja izvucite utikač iz električne utičnice. Pre čišćenja uređaja utikač uvek izvucite iz utičnice. Prekinite s korišćenjem uređaja ako se pri radu pokažu nedostaci/greške. Na podu oko mašine ne smeju se skupljati vlakna (npr. pelene) ili mucice. Bubanj u unutrašnjosti mašine može se jako zagrejati. Uvek sačekajte da se mašina do kraja ohladi pre nego što počnete da vadite veš.

Kako da očistite veš mašinu: Skidanje kamenca: Otopite natrijum karbonat 300 gr u vreloj vodi. Sipajte u mašinu 3l vode i nakon toga otopljeni rastvor. Uključite program na 95 stepeni bez pretpranja. Kada završite izvadite i očistite filter. Dozer za prašak redovno čistite od buđi koja može zaprljati veš koji perete. Veš mašina mora biti postavljena pomoću libele.

spacer