OdIgleDoLokomotive
Dobrodošli: neregistrovani
Pretraga
korpa
Sve kategorije > Lepota i zdravlje > Medicinski aparati > Automatski merač pritiska hl-888UA

Automatski merač pritiska hl-888UA

Šifra proizvoda: auron1
cena: 6.996,00 din (PDV uključen)
Kol: 
Saobraznost: 2 godine (originalno pakovanje )

Opis i namena proizvoda

Čuvajte Vaše zdravlje redovnim merenjem krvnog pritiska. Medicinsko upozorenje:
Ovo uputstvo i aparat nisu predvidjeni kao zamena za savete vašeg lekara ili drugih medicinskih stručnjaka. Informacije koje se ovde nalaze,kao i aparat, nisu predvidjeni za dijagnostiku ili lečenje zdravstvenih problema, kao ni za prepisivanje bilo kakvih lekova. Ako imate ili sumnjate da imate bilo kakav problem, pravovremeno konsultujte vašeg lekara
Namena aparata za merenje krvnog pritiska
Aparat je dizajniran za neinvazivna merenja i praćenje arterijskog krvnog pritiska kod odraslih. On meri sistolni(gornji) i dijastolni (donji) krvni pritisak i broj otkucaja srca na nadlaktici metodom oscilometrijskog merenja. Preporučuje se ljudima iznad 18 godina starosti i namenjen je kućnoj, a ne kliničkoj upotrebi.PAŽNJA!
Da biste ispravno rukovali aparatom i dobili najbolje rezultate, pročitajte pažljivo uputstvo za upotrebu pre nego pristupite merenju i čuvajte uputstvom pažljivo kako bi mogli po potrebi ponovo ga konsultovati.Šta je krvni pritisak?
Krvni pritisak je merenje sile kojom protok krvi deluje na zidove arterija. Arterijski krvni pritisak se konstantno menja za vreme jednog srčanog ciklusa. Najviši pritisak u tom ciklusu, zove se sistolni(gornji) krvni pritisak, a najniži je dijastolni (donji) krvni pritisak. Oba očitavanja pritiska,
sistolskog i dijastolnog su potrebna kako bi omogućila lekaru da proceni stanje pacijentovog krvnog pritiska. Mnogi faktori, poput fizičke ktivnosti, straha ili doba dana mogu uticati na vaš krvni pritisak. Krvni pritisak je obično nizak ujutru i raste od poslepodneva ka večeri. Niži je leti, a viši zimi.Zašto je korisno meriti krvni pritisak kod kuće?
Merenje krvnog pritiska od strane lekara u bolnici ili na klinici, kao i grupno merenje, često izaziva nervozu kod pacijenata i može da dovededo povećanja krvnog pritiska. Krvni pritisak takodje varira u odnosu na brojne uslove pa je tako procena na osnovu jednog merenja nemoguća.Krvni pritisak koji se izmeri ujutru odmah nakon ustajanja i pre uzimanja bilo kakve hrane i kada je osoba u stanju mirovanja, je osnovni krvni pritisak. U praksi je prilično teško zabeležiti osnovni krvni pritisak, ali doći najbliže moguće merenju krvnog pritiska u okruženju koje je najbliže ovom je razlog zašto je važno meriti krvni pritisak kod kuće.Klasifikacija krvnog pritiska
U tabeli su prikazani standardi Svetske Zdravstvene Organizacije(WHO) za procenu visokog ili niskog krvnog pritiska bez obzira na godine starosti.Variranje krvnog pritiska:
Individualni krvni pritisak varira mnogo kako u zavisnosti od doba dana tako i u zavisnosti od godišnjeg doba. Ove varijacije su čak vidljivije kod pacijenata sa hipertenzijom. (Hipertenzija – simptom visokog krvnog pritiska). Normalno, krvni pritisak raste prilikom rada, a najniži je tokom spavanja. Na grafikonu su predstavljene varijacije krvnog pritiska tokom jednog dana gde je razmak izmedju dva merenja bio pet minuta. (Deblja linija predstavlja period spavanja. Porast krvnog pritiska u 16h < A i u 24h < B poklapa se sa napadom bola.)
Važne informacije pre upotrebe aparata
Važno je odmoriti se najmanje 5 do 10 minuta pre početka merenja.
· Da bi se vaši krvni sudovi vratili u prvobitno stanje, napravite razmak izmedju merenja 3 do 5 minuta. Možda će biti potrebno da prilagodite vreme čekanja vašoj psihičkoj situaciji.
· Ako imate neki problem sa cirkulacijom, kao što je arterioskleroza, dijabetes, bolest jetre, bubrega, jaku hipertenziju, perifernu cirkulaciju...,ili ako ste u drugom stanju (pošto krvni pritisak može da varira drastično tokom trudnoće), obavezno konsultujte svog lekara pre upotrebe aparata.
· Sačekajte 30 do 45 minuta do merenja ako ste upravo popili neko piće sa kofeinom ili pušili cigarete.
· Izmereni krvni pritisak treba da tumači lekar ili medicinski stručnjak koji je upoznat sa vašom medicinskom istorijom.Redovnom upotrebom aparata i beleženjem rezultata, vaš lekar će steći uvid u vaše zdravstveno stanje.
· Obavijte traku, pričvrstite je oko svoje nadlaktice i podignite je u visinu srca.
· Ne izazivajte vibracije tokom merenja zato što smanjuju tačnost.
· Vršite merenje u tišini i u opuštenom položaju.
· Ne postavljajte traku preko jakne ili rukava džempera, jer tako se merenje ne može izvršiti.
· Imajte na umu da krvni pritisak prirodno povremeno varira tokom dana, a i da na njega utiču različiti faktori kao što su pušenje, konzumiranje alkohola, lekovi i fizička aktivnost.
· Krvni pritisak izmeren ovim aparatom ekvivalentan je onom dobijenom od strane istreniranog lica koje vrši merenje uz pomoć trake i stetoskopa i nalazi se u opsegu odredjenom Američkim  nacionalnim standardima za elektronske ili automatske sfigmomanometre.
Ovaj uređaj je opremljen sa indikatorom rizične kategorije prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) koji klasifikuje vaša merenja krvnog pritiska u šest stadijuma (Optimalno do ozbiljna hipertenzija) zasnovano na WHO klasifikaciji krvnog pritiska kao sto je prikazano na donjoj tabeli.
Stadijum 3 Ozbiljna hipertenzija
≥ 180 ≥ 110 Proveriti odmah i potvrditi merenje, a zatim proveriti ya jedan dan pa ya jednu nedelju
zavisno od kliničke slike
Stadijum 2 Umerena
hipertenzija
160~179
100~109
Konstantno proveravanje krvnog pritiska u okviru jednog meseca
Stadijum 1 Blaga hipertenzija
140~159
90~99 Pronena načina đivota i životnog stila i proveravanje krvnog pritiska u okviru dva meseca
Povišeni-normalni 130~139
85~89 Pronena načina đivota i životnog stila i proveravanje krvnog pritiska u okviru jedne godine
Normalni 120~129
80~84 Provera ya 2 godine (za starije od 75 godina potrebna godišnja provera zdravstvenog stanja
Optimalni < 120 < 80 Provera ya 2 godine (za starije od 75 godina potrebna
godišnja provera zdravstvenog stanja Nakon završetka svakog merenja LCD displej će automatski prikazati vaš stadijum na WHO indikatoru uređaja i ti stadijumi odgovaraju stadijumima
rizičnih kategorija prema WHO.
Umetanje / Zamena baterija
Skinite poklopac odeljka za baterije koji se nalazi na donjoj strani aparata i ubacite Alkalne baterije kako je prikazano na slici vodeći računa o polaritetu + i -. Važna napomena kada se
simbol “ “pojavi na displeju, baterija je slaba. Zamenite sve 4 baterije i stavite 4 nove Alkalne baterije. Nameštanje trake za merenje Sa dva prsta pritisnite (Brachialnu) ručnu arteriju
oko 2cm iznad lakta sa unutrašnje strane vaše leve ruke. Odredite gde vam je najjači puls. Provucite kraj trake za merenje kroz metalni prsten i napravite omču.
Glatka tkanina treba da je sa unutrašne strane trake prema ruci. Ako je pozicija trake za merenje korektna čičak traka će biti sa spoljne strane i metalna kopča neće dodorivati vašu kožu.
Provucite levu ruku kroz omču od trake za merenje. Donji deo trake za merenje treba da bude
aproksimativno oko 1cm iznad lakta- Traka treba da leži preko ručne arterije sa unutrašnje
strane vaše ruke. Povucite traku tako da se gornji i donji deo pripiju uz ruku
Kada ste traku pozicionirali pravilno pritisnite čičak traku nežno na čupavu stranu trake za merenje. Sednite na stolicu i smestite vašu levu ruku na sto tako da traka bude na istoj visini kao vaše srce. Opustite ruku i okrenite unutrašnji deo ruke prema gore. Uverite se da nema nečistoća u crevu za dovod vazduha Kako meriti Umetni 4 “AA” Alkalne baterije na njihovu poziciju
Otvorite poklopac baterija Pogledati sliku radi tačnog pozicioniranja baterija Svi segmenti LCD displeja će se u roku od 3 sekunde pojaviti Uređaj jespreman za merenje Postupak merenja krvnog pritiska Obmotaj traku za merenje oko ruke (pogledaj odeljak “nameštanje trake za merenje”) Sedite uspravni u stolici da bi ste imali ispravan položaj Pritisnite “START/STOP” dugme i svi segmenti LCD displeja će zasvetleti u roku od 3 sekunde Nakon što dođe do porasta pritiska vazduha u uređaju on će automatski krenuti da se smanjuje.Kada uređaj detektuje puls, simbol pulsa će treperiti. Nakon završetka merenja krvnog pritiska, na LCD displeju će u vremenskom intervalu od jedne minute biti prikazani sistolni, dijastolni pritisak i puls.
nakon tog vremena doći će do automatskog isključenja. Pamćenje, pregled ili brisanje podataka merenja: Pamćenje: Nakon svakog merenja automatski će biti zapamćeni sistolni i dijastolni
pritisak i puls. memorija pamti poslednjih 99 merenja, memorija automatski briše najstarije a upisuje najnovije podatke merenja. Pregled Pritisnimo dugme „MEM“, ako je memorija prazna na displeju neće biti ništa prikazano. Ako ima podataka u memoriji biće prikazan poslednja grupa podataka i nakon jedne minute doći će do automatskog isključivanje. Ponovnim pritiskom na dugme „MEM“ prikazaće se sledeća grupa podataka. Memorisani podaci su numerisani od najvećeg broja ka najmanje tj od najnovih ka najstarijima. Da bi prekinuli pregled memorije pritisnemo dugme „START/STOP“ Brisanje Skinite baterije sa uređaja pa ih ponovo postavite.
Proverite pritiskom na dugme „MEM“ da li su svi podaci obrisani ako jesu na displeju neće biti prikaza.
Održavanje aparata:
Očistite aparat, kutiju, traku za merenje, pažljivo čistom, mekanom i blago nakvašenom krpom, a zatim osušite suvom krpom. Ne upotrbljavajte razređivač, alkohol, benzin niti bilo koje jako
sredstvo za čišćenje. Ne perite traku za merenje, niti je kvasite i nikada ne upotrebljavajte
hemijska sredstva za njeno čišćenje. Ni na koji način ne uvrćite traku za merenje. Vodite računa da voda ne dodje u dodir sa električnim delom aparata. Kada se aparat ne koristi duže vreme, skinite baterije.(curenje iz baterije može da izazove oštećenja) Ne pokušavajte da rastavite ili zamenite delove aparata, uključujući i traku za merenje. Ako vam je potreban savet ili servisiranje, konsultujte vaš servis. Ne izlažite aparat direktno sunčevim zracima, visokim temperaturama niti ga čuvajte na vlažnom i prašnjavom mestu. Ne čuvati na ekstremno niskim temperaturama
(nižim od -20 oC/ -4 oF ) niti višim od 70 oC /158 oF. Da bi ste izbegli da dođe do slučajnog davljenja, držite uređaj van domašaja dece i ne stavljajte ga oko vrata. Poruke na displeju/greške
Garantni rok aparata je dve godine od datuma kupovine. U koliko se u tom periodu pojavi kvar i potrebna je popravka, molimo vas, kontaktirajte lokalnog distributera.Imajte na umu da garancija ne pokriva štetu izazvanu pogrešnom upotrebom aparata ili njegovom zloupotrebom, nesrećnim slučajem, ili dodavanjem bilo kakvih neautorizovanih delova, menjanjem proizvoda, nepropisnom instalacijom, neautorizovanom popravkom ili promenom, nepravilnom upotrebom dotoka struje, ispuštanjem proizvoda, nepropisnim održavanjem i štetom pri transportu. Da bi ste obezbedili
precizno očitavanje, preporučuje se ponovna kalibracija proizvoda nakon dve godine od datuma kupovine. Cena ponovne kalibracije kao i ostali troškovi naplaćuju se posebno.

Karakteristike proizvoda

Inovativna tehnologija za merenje pritiska sa pouzdanim rezultatima. Indikator rizika u boji po standardima Svetske Zdravstvene Organizacije

 •  Meri sistolni i dijastolni krvni pritisak 
 •  Meri puls
 •  Automatsko naduvavanje
 •  Detektuje aritmiju
 •  Memorija za 99 merenja
 •  Pokazuje vreme i datum
 •  Veliki LCD displej
 •  Klinički proveren
 •  Indikator rizika po standardima Svetske Zdravstvene Organizacije
OdIgleDoLokomotive.rs ne garantuje za tačnost svih karakteristika i komentara vezanih za proizvode na sajtu.

Ocene korisnika

Ukoliko ste koristili ovaj proizvod, molimo dajte vaš komentar. Komentariši proizvod
0 od 5 zvezdica
5 zvezdica
0 %
4 zvezdica
0 %
3 zvezdica
0 %
2 zvezdica
0 %
1 zvezdica
0 %

Reklamacija i zamena proizvoda

Ako niste zadovoljni proizvodom kupljenim na sajtu www.odigledolokomotive.rs, iz bilo kog razloga, u roku od 14 dana od dana prijema robe možete vratiti proizvod. Proizvod koji se vraća mora biti u istom stanju kao i kada je nabavljen i mora sadržati svu tehničku dokumentaciju ( uputstvo, garanciju, pakovanje itd ). Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac pismeno ili elektronski obaveštava prodavca u roku od 14 dana da vraća proizvod, pomoću Obrasca za odustanak koji se nalazi na poledjini računa. Troškove transporta pri vraćanju robe snosi kupac. Posle 14 dana od dana prijema Od Igle Do Lokomotive doo nije obavezna da vrati novac ili zameni robu. Za detaljnije informacije kliknite na link prava_i_obaveze_potrosaca.php

Slični proizvodi

Inhalator kompresorski C29 OMRON

Inhalator kompresorski C29 OMRON
Kompresorski inhalator koji omogućava efikasno dopiranje leka do najnižih i najsitnjih disajnih puteva * Sa odeljkom za odlaganje pribora, creva i ...
cena: 14.460,00 din
Detaljnije

Automatski merač krvnog pritiska hl-168J

Automatski merač krvnog pritiska hl-168J
Redovno merenje krvnog pritiska produžava život.Uvodna rečHipertenzija (uvećani krvni pritisak) je jedna od tri glavne bolesti koje predstavl ...
cena: 3.990,00 din
Detaljnije

Aparat za merenje krvnog pritiska HL-168FV AURON

Aparat za merenje krvnog pritiska HL-168FV AURON
Aparat za merenje krvnog pritiska HL-168FV AURONAparat za merenje krvnog pritiska izradjen po najvišim svetskim standardima.Meri krvni pritiska i pul ...
cena: 2.999,00 din
Detaljnije
cena: 6.996,00 din (PDV uključen)
 • Vreme isporuke:2 - 4 dana
 • Cena isporuke: po cenovniku
 • Roba se isporučuje na teritoriji Republike Srbije
 • Način dostave: Kurirska služba
Količina: 
Saobraznost: 2 godine (originalno pakovanje )
akcija

Baštenska stolica braon Majorka

4.500,00 din
3.780,00 din
akcija

Klešta za sečenje kablova 250mm Knipex

36.270,00 din
26.940,00 din
akcija

Kosačica za travu AdvancedRotak 750 Bosch

37.920,00 din
33.132,00 din
Ako niste uspeli da naručite preko websajta, probajte telefonom 018/575-773
Radno vreme: radnim danima od 9-16h, subotom od 9-12h
Email:

Copyright © 2010 OdIgleDoLokomotive.rs ® Sva prava zadržana, Powered by: Digitalna marketing agencija WebNi

x
 • Naziv proizvoda: Automatski merač pritiska hl-888UA
 • Šifra proizvoda: auron1
 • Uvoznik: Megavat
 • Zemlja porekla: NRK